Familieopstellingen

Familieopstellingen worden gedurende een avond, een dag of een weekeinde gehouden. Als jij degene bent die opstelt, heb je daarvoor een goede reden nodig. Je wilt iets zichtbaar en bewust maken en je zoekt een oplossing voor iets wat jou nauw aan het hart ligt. Deelname is individueel, dat wil zeggen: deelname door andere familieleden is niet nodig en zelfs niet wenselijk, met uitzondering van partner en kinderen als jullie samen aan individuele vraagstukken willen werken, vraagstukken die voor elkaar zichtbaar mogen zijn.

Een groep bestaat uit een aantal deelnemers en wordt gevormd door individuele aanmeldingen bij de begeleider. De deelnemers kennen elkaar doorgaans niet. De groep staat open voor de methode die wordt toegepast en er heerst een onbewuste intentie om vanuit een egoloze positie naar een vraagstuk te kijken en aan jouw eigen innerlijke groei te werken.

Deelname is meestal gebaseerd op het willen doen van een eigen opstelling, het willen fungeren als ‘representant’ zonder een eigen opstelling of het alleen willen kijken naar wat er gebeurt tijdens een opstelling. Het kijken naar een opstelling heeft vaak een helende werking.

Een opstelling begint met een inleidend gesprek waarin besproken wordt wat jouw intentie is voor de opstelling en wie of wat in de opstelling zou kunnen staan (de representanten). Het kiezen van representanten gebeurt altijd vragend zodat de deelnemers de vrijheid hebben om te weigeren als het voor hen niet juist voelt om die rol aan te nemen.

Je neemt de ene na de andere representant bij de schouders en je begeleidt hen naar een plaats in de ruimte. Je volgt daarbij jouw innerlijke gevoel en waarneming. Je geeft de representant alleen een plaats en een kijkrichting. De representanten ervaren vrijwel spontaan fysieke sensaties en gevoelens die ten dienste staan van het proces van waarnemen.

Het proces maakt mogelijk dat de meest ingrijpende gebeurtenissen vanuit compassie voor elkaar gezien kunnen worden en een plaats kunnen krijgen in jouw beleving. Vanuit deze, vaak nieuwe, zienswijze onstaat er in jou ruimte om acceptatie en heling voor jezelf te creeren.

Meer informatie aanvragen

5 + 8 =

Alijda de Jong

Bel: 06-24737344

Ervaringsverhalen

Pureset - Gezins en familiecoaching
Momenten... Je kunt zo graag willen...en je best blijven doen Maar soms komen er momenten Momenten uit het 'toen' een kind opvoeden doe je uit gevoel Je denkt dat je Lees verder...