Over mij

Mijn naam is Alijda de Jong. Sinds 2003 woon ik in Bovenkarspel met mijn man en onze twee katten. Ik heb twee volwassen dochters en sinds juni 2016 mocht ik oma worden van een prachtige kleindochter.

Van oorsprong ben ik pedagogisch medewerker en heb ik jarenlang op een kinderdagverblijf gewerkt. Daar was ik ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Hierdoor en door mijn werk op de groepen, besefte ik dat mijn werk en veiligheid ophield als ik en de kinderen weer naar huis gingen. Sommige naar een veilig thuishaven maar sommige ook niet. Dit raakte mij enorm en wist dat ik met de ouders ook aan de slag moest gaan. Ouders die waarschijnlijk ook een rugzak hadden, verstrikt waren geraakt en onbewust emoties en gedrag overdroegen aan hun kind.

Ik ben me gaan bijscholen, alles op HBO niveau, en kreeg prachtige tools in handen waar ik ouders en kinderen mee kan helpen. Ik ben nog meer verdieping op gaan zoeken en deed een opleiding in “persoonlijkheidstypologie” m.b.t. het enneagram. Ik merkte ook dat veel volwassene, ouders en zelfs kinderen toe waren aan rust. Ook daarvoor kan ik nu een training mindfulness aanbieden. In Amsterdam heb ik hiervoor de opleiding mogen volgen van Rob Brandsma.

Alijda de Jong is lid van het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten.

12 + 12 =

Het observeren van mijn innerlijke

Als je zelf in de spiegel kijkt dan zie je alleen het uiter­lijke. Alleen het tastbare. Alleen het fysieke wat aan te raken is. Wat aan te raken is door een omhelzing van je medemens. Door een schouderklopje van je medemens. Maar het fysieke is er ook om te kunnen...

Mindfulnessmeditatie ‘de bodyscan’. “Ik voelde me zò gelukkig!”

"Ik voelde me zò gelukkig!" Dat antwoord kreeg ik toen ik mijn cliënte vroeg hoe zij de meditatie 'de bodyscan' had ervaren. "Heel bijzonder!", zei ze met een gelukzalige blik, "Ik kon voelen dat mijn lijf leeft!" Wat een geweldige ervaring van deze cliënte! Ze...

Mindfulness voor 60+

De seniorenschool Vanochtend weer gestart met de cursus mindfulness voor 60+. Let wel 'cursus' dus niet de 8- daagse mindfulnesstraining! Deze cursus wordt aangeboden door de seniorenschool in Enkhuizen. Ik doe dit al een aantal jaren, in het voorjaar en het najaar,...

Nieuwe website pureset.nl online

De nieuwe website van Pureset.nl is online.

Alijda de Jong

Bel: 06-24737344

Ervaringsverhalen

Pureset - Gezins en familiecoaching
Momenten... Je kunt zo graag willen...en je best blijven doen Maar soms komen er momenten Momenten uit het 'toen' een kind opvoeden doe je uit gevoel Je denkt dat je Lees verder...

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult